Ara
HAKKINDA

Diyarbakır, kentsel tarihin gelişimini tüm evreleriyle simgeleyen ve kurulduğu yerde varlığını altı bin yıldır aralıksız sürdüren ender kentlerden biri. Zengin kültürel mirası ve çokdilli, çokkültürlü, çokdinli yapısıyla ayrıca özel ve önemli. Bu site, şehrin çağların birikimiyle oluşan hafızasını kaydetmek, canlı tutmak ve yaygınlaştırmak amacıyla hazırlandı.

Diyarbakır Hafızası’nda somut ve somut olmayan kültürel değerler ve tarih, seçilmiş temalarla ele alınıyor. Bunu yaparken de tarih, kültür, sosyal yaşam, mimari, ticaret, üretim, doğal yaşam, günlük hayat, müzik, edebiyat, sanat ve benzeri başlıklarda maddi kültür ögelerinden, görsel ve işitsel materyal ve belgelerden yararlanılıyor.

İlerleyen zamanlarda bilim insanlarının katılım ve katkılarıyla, Diyarbakır’ın tarihi, kültürü, mimarisi, sosyokültürel yapısına dair arşiv araştırmaları yoluyla bilgi ve belge derlemeyi, konferanslar ve bilimsel sunumlar düzenlemeyi, bu verileri yayına hazırlamayı da hedefliyoruz. Tüm bunların uzun soluklu, sabır ve inat gerektiren zorlu bir iş olduğunun farkındayız.

Bu aynı zamanda gayretimize katkı sunmak, çalışmamıza yenilik ve zenginlik katarak parçası olmak isteyenlere açık bir çağrı. Diyarbakır’a dair bilgi ve belgelerin toplandığı, bilim insanları ve ilgililerin dikkatine sunulduğu, hafızanın gelecek kuşaklara aktarıldığı, kentin derinlikli tarihi ve kültürünün canlı tutulduğu bir ortam yaratabilmek için sizin katılımınız önemli. Kentin tarihi, kültürü ve mimarisine dair özel koleksiyonlarda bulunan fotoğraflar, sesli kayıtlar, filmler, haritalar, planlar, belgeler, el yazması kitaplar, şecereler (soyağacı), mektuplar, resmî belgeler, otobiyografik veriler, yayınlanmamış notlar gibi tarihî nitelikli belgeleri ve sözlü tarihe ait bilgi, belge, görsel ve işitsel materyalleri almaya hazırız. Bu tür belgeleri Diyarbakır Hafızası’na ulaştırdığınızda dijital forma aktarılmalarının ardından orijinalleri size iade edilecektir. Kaynaklarınızı bu bağlamda paylaşmak, paylaşacağınız malzemenin kullanım şartları hakkında bilgi almak ve önerilerinizi iletmek için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.

Bu projeyi gerçekleştiren Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, 1996’da Diyarbakır’da, somut ve somut olmayan kültür ve tabiat varlıklarının korunup yaşatılması amacıyla kuruldu. Şehrin kültürel ve doğal değerlerinin korunması, belgelenmesi ve tanıtımı için faaliyet gösteriyor.

Diyarbakır Hafızası projesinde Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’yle birlikte çalışan Anadolu Kültür 2002’de Anadolu şehirlerinde kültür ve sanatın üretimine, izlenmesine, paylaşımına katkıda bulunmak, çoğulcu kültür anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktı. Aynı yıl Diyarbakır ve batı şehirlerindeki sanatçılar ve kültür insanları arasında bir köprü kurmayı, yerel sanatçıları desteklemeyi, ortak çalışma ve tartışma mekânı olmayı hedefleyen Diyarbakır Sanat Merkezi’ni kurdu. Anadolu Kültür, kültür varlıklarının kayda geçirilmesi, dijital arşivlere aktarılması ve korunmasına yönelik projeler de yürütüyor.Koordinatör
Nevin Soyukaya

Yardımcı koordinatör
Birgül Açıkyıldız

Web koordinatörü
Veli Başyiğit

Bilgi ve belge sorumluları
Pınar Can, Arjin Çiftkuran, Gülhan Doğan, Rubin Karakoyunlu, Fatma Kaya, Derya Kılıç, Elif Güceyü Tarhan

Tasarım
Fika

Tasarım ve uygulama
Ali Seçkin Karayol